Димитър Татаров, регистриран одитор

Димитър е регистриран одитор от 1993 г.

Професионалният му опит е свързан основно с заверката на предприятия, осъществяващи дейност в сферите на производството, земеделието, транспорта, търговията, предоставянето на услуги и здравеопазването.

 

NS Consulting, регистрирани одитори

NS Consulting извършва одитни услуги и свързани с тях услуги (независим финансов одит, преглед на отчети и изпълнение на договорени процедури), както и консултантски услуги в сферата на корпоративните финанси и финансовите отчети.

 

“Бойчев консултинг” ЕООД, консултанти осигурително право

Дружеството е специализирано в предоставяне на услуги в сферата на осигуровките и издаване на Удостоверение А1. Собственик е г-н Димитър Бойчев.