Анелия Татарова, адвокат данъчно право

Анелия е данъчен адвокат, член на Софийската адвокатска колегия.

През 2011 г. тя получава магистърска степен по международно данъчно право в Центъра по международно данъчно право, Лайден, Холандия. Преди това завършва Софийския университет със степен магистър по право.

Анелия има 2 години опит като счетоводител и 14 години опит в сферата на данъчното право, като е работила в екипа на ПрайсуотърхаусКупърс и някои от най-големите местни и международни правни

Основни сфери на специализация: местно и международно данъчно планиране и структуриране; данък при източника; европейско данъчно право; данъчен процес; бизнес преструктуриране; ДДС.

Езици: български, английски

 

Обучения

Анелия редовно провежда данъчни и осигурителни обучения на експерт-счетоводителите в България от 2013 г. От 2016 г. тя започна да провежда обучения и за счетоводители и финансови директори на дружества.

 

 

E-mail: anelia.tatarova@tatarova.com

Телефон: + 359 8 999 747 17