Всяка година кантората провежда данъчни обучения за бизнеса по актуални въпроси и практики в сферата на международното пряко данъчно облагане и в частност: основи на СИДДО, място на стопанска дейност, лично облагане при трансгранични ситуации.

Актуален списък и дати на обученията, може да видите тук.