Професионалната ни цел е да предоставим на клиентите ни практични данъчни консултации, създадени специално за нуждите и целите на съответния бизнес.

Предоставяме съвети във връзка с решаването на всякакви данъчни въпроси, на които бихте могли да се натъкнете в ежедневната си бизнес дейност, в професионалния си или личен живот. Професионалните ни познания позволяват да Ви предоставим данъчни решения, основани на относимите български, европейски и световни данъчно законодателство и практика.

Нашият екип участва в преговори от Ваше име с цел защита на интересите Ви и минимизиране на възникналите рискове от данъчна гледна точка.

Преглеждаме и помагаме при изготвянето на сключваните от Вас договори с оглед постигане на тяхната данъчна ефективност.

За повече информация относно евентуалните данъчни рискове, възникващи в определени ситуации, моля погледнете “Обърнете внимание” в секцията за пряко данъчно облагане и секцията за ДДС.