Практиката показва, че правилният данъчен анализ, предхождащ всякаква форма на бизнес преструктуриране, може съществено да намали потенциалната данъчна тежест.

Ние можем да Ви предложим алтернативни данъчни структури, когато обмисляте:

  • преместване на стопанската си дейност от България в друга държава или обратно
  • разширяване или свиване на дейността на местно предприятие
  • промяна на корпоративната структура на местна инвестиция (напр. трансформиране на клон в дружество или обратно)
  • преструктуриране на финансирането на Вашата група
  • промяна на холдинг структурата на групата