Обърнете внимание на случаи, които включват или повдигат въпроси, свързани с:

  • място на стопанска дейност
  • концепцията „действителен получател на дохода” в контекста на данък при източника
  • скрито разпределение на печалба
  • преводи към офшорни дестинации