Юридическите лица се облагат с данък върху разходите по отношение на:

  • представителни разходи
  • социални разходи, предоставени в натура
  • разходи, свързани с използването на активи и персонал за лични нужди