Юридическите лица, извършващи някоя от посочените по-долу дейности, се облагат с алтернативни данъци (вместо корпоративен данък) за тези дейности:

  • хазартни дейности
  • приходи на бюджетни предприятия
  • експлоатация на кораби