Вноските за задължително осигуряване за 2019 г. са в размер между 32,7% и 33,4%, като осигурителната тежест се разпределя между работодателя и работника/служителя.

Прилагат се следните проценти на осигурителни вноски:

  • 14,8 % за фонд „Пенсии”
  • 5% за „Универсален пенсионен фонд”
  • 0,4% – 1,1% за фонд „Трудова злополука и професионално заболяване” – внасят се изцяло от работодателя
  • 3,5% за фонд „Общо заболяване и майчинство”
  • 1% за фонд „Безработица”
  • 8% за фонд „Здравно осигуряване”

Минималният осигурителен доход се определя според вида на упражняваната от осигуреното лице дейност.

Максималният месечен осигурителен доход за 2020 г. е 3 000 лв.