България е известна с благоприятното си законодателство в сферата на всички преки данъци.

Много чуждестранни инвеститори гледат на страната ни като потенциална локация за стартиране на бизнес дейност поради ниската 10% ставка на корпоративния данък. Тази данъчна ставка прави България привлекателна и за алокирането на дейности, носещи висока печалба.

Чуждестранни физически лица също проучват възможностите да станат местни лица за данъчни цели в България, за да се възползват от 10% ставка на личния данък върху световния им доход.