Съществуват различни местни такси за услуги, предоставени от общините, или за определено ползване на тяхната инфраструктура и/или имущество.

Таксата за битови отпадъци се дължи от лицата, притежаващи недвижими имоти на територията на България. Таксата включва няколко компонента като ставките се определя от всяка община.

За някои от компонентите на тази такса може да се ползва освобождаване при определени условия.