Основните положения по отношение на българските местни данъци и такси са уредени в Закона за местните данъци и такси.

Детайлите са уредени с наредба, издадена от общинския съвет на всяка отделна община.