Правилата относно митата са изцяло хармонизирани на европейско ниво. Те покриват всички въпроси, свързани с движението на стоки от ЕС към трети страни и обратно.

България е част от Митническия съюз, което прави внесените в страната стоки свободни за потребление в останалата част на ЕС. Имайки предвид географското й положение, България е актрактивна входна дестинация за инвеститори от Азия.