Практиката показва, че търговците трябва предварително да потърсят съвет при следните ситуации:

  • възможни пречки за възстановяване на ДДС
  • съмнения при определяне мястото на изпълнение на доставката както на предоставените, така и на получените доставки (напр. доставки, свързани с недвижими имоти)
  • облагането с ДДС на предоставени услуги
  • документи/доказателства, чрез които се доказват вътреобщностни доставки и тристранни операции
  • случаи на самоначисляване на ДДС
  • риск от възникване на постоянен обект за ДДС цели
  • изисквания относно ДДС документацията