Данъци в България: видове и детайли

Българската данъчна система облага както юридическите, така и физическите лица с три основни групи данъци: