Новини

Статия: удостоверение А1

February 24, 2016

Статия на Анелия и Иван във връзка с успешното приключване на седем дела срещу НАП по повод отказ за издаване на удостоверение А1 е публикувана в брой 12/2015 на списание “Труд и право”.

Статия: доход от недвижими имоти

April 20, 2015

На 20/04/2015 г. в Tax Notes International беше публикувана статия на Анелия във връзка с облагането на доходи от недвижими имоти съгласно мрежата от СИДДО на България.

Статия: трудови доходи

February 23, 2015

На 23/02/2015 г. в Tax Notes International беше публикувана статия на Анелия във връзка с облагането на трудови доходи съгласно мрежата от СИДДО на България.

Статия: местно лице

October 14, 2014

На 13/10/2014 г. в Tax Notes International беше публикувана статия на Анатоли и Анелия във връзка с определянето на едно лице като местно лице за данъчни цели съгласно мрежата от СИДДО на България.

Статия: дивиденти по СИДДО

July 14, 2014

На 14/07/2014 г. в Tax Notes International беше публикувана статия на Полина и Анелия във връзка с облагането на доходи от дивиденти съгласно мрежата от СИДДО на България.

СИДДО: статия за доходи от акции

March 27, 2014

В мартенския брой на списанието на ИДЕС излезе статията на Анелия “Облагане на печалби от отчуждаване на акции и дялове съгласно мрежата от СИДДО на България”.

Изготвена е като практическо ръководство във връзка с данъчното облагане при отчуждаването на български инвестиции от чуждестранни лица, както и на чуждестранни инвестиции от български лица. Тя разисква третирането на доходите от прехвърляне на акции и дялове съгласно спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) на България.

Статия: облагане при продажба на участия

February 19, 2014

На 03/03/2014 г. в Tax Notes International ще бъде публикувана статия на Радослав и Анелия във връзка с облагането на печалби от продажба на участия в български дружества.

Статия: облагане на доходи от лихви

November 7, 2013

Статия на Иван и Анелия за облагане на доходи от лихви съгласно СИДДО, сключени от България, ще бъде публикувана в брой 8 (ноември) за 2013 г. на списанието на ИДЕС.

Данъчна статия в Tax Analysts

November 5, 2013

На 18/11/2013 г. в международното данъчно издание Tax Notes International ще бъде публикувана данъчна статия на Анатоли Петров, младши стажант в кантората, и Анелия.

Статията е насочена към анализ на българските СИДДО по повод облагането на доходите от авторски и лицензионни възнаграждения.

Статия за притежател на дохода

October 21, 2013

На 18/10/2013 г. в брой 7 на списанието на ИДЕС беше публикувана статия за притежател на дохода в контекста на облагане с данък при източника.