Данъчни обучения 07-12.2017 г.

June 8, 2017

Представяме Ви информация за данъчни обучения за бизнеса, които ще проведем през втората половина на 2017 г. Списъкът ще бъде актуализиран в течение на периода.

 • По темите: „ДДС третиране на ползването на стоки и услуги за лични нужди в контекста на ДДС Директивата и практиката на СЕС”,  „Новите ДДС правила при доставките на услуги, свързани с недвижими имоти, влезли в сила от 01.01.2017 г.“,  „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Облагане на основните видове доходи по СИДДО, влезли в сила в последните 5 години”, Бонус тема: „Отговорност на лица с управителни и представителни функции по чл. 19 ДОПК за данъчни и осигурителни задължения на юридически лица”, Работа на шофори, наети от български работодател, в рамките на ЕС“, „Практика на Съда на ЕС по ДДС въпроси за 2014 г., 2016 г. – юни 2017 г. и нейното значение за българския бизнес”, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“ ще проведем обучение на 07 и 08.07.2017 г. в гр. Хисар, организирано от РО Русе на ИДЕС.
 • По темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“ и Бонус тема: „Облагане на основните видове доходи по СИДДО, приложими от 01.01.2011 г. насам” ще проведем обучение на 28.09.2017 г. в гр. София, организирано от БТПП.
 • По темите: „ДДС третиране на ползването на стоки и услуги за лични нужди в контекста на ДДС Директивата и практиката на СЕС”,  „Новите ДДС правила при доставките на услуги, свързани с недвижими имоти, влезли в сила от 01.01.2017 г.“,  „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Облагане на основните видове доходи по СИДДО, влезли в сила в последните 5 години”, Бонус тема: „Отговорност на лица с управителни и представителни функции по чл. 19 ДОПК за данъчни и осигурителни задължения на юридически лица”, „Практика на Съда на ЕС по ДДС въпроси за 2014 – 2017 г. и нейното значение за българския бизнес”, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“ ще проведем обучение на 05 и 06.10.2017 г., организирано от РО Стара Загора на ИДЕС.
 • По темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ и „ДДС практика на СЕС за 2017 г.“ ще проведем обучение на 13.10.2017 г. в гр. Пловдив, организирано от РО Пловдив на ИДЕС.
 • По темите: „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“, Третиране на печалби от продажби на дялове/акции съгасно мрежата от СИДДО“ и „ДДС практика на СЕС за 2017 г.“ ще проведем обучение на 26.10.2017 г. в гр. Варна, организирано от “АБВ – Счетоводство и одит” ООД.
 • По темата: „Практика на Съда на ЕС по ДДС въпроси за периода 2012 г. – 2017 г. и нейното значение за българския бизнес” ще проведем обучение на 15.11.2017 г. в гр. София, организирано от Business Education Club.
 • По темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“ и Бонус тема: „Облагане на основните видове доходи по СИДДО, приложими от 01.01.2011 г. насам” ще проведем обучение на 22.11.2017 г. в гр. София, организирано от “Раабе България”.
 • По темата: „Новите ДДС правила при услугите, свързани с недвижими имоти, влезли в сила на 01.01.2017 г.” ще проведем обучение на 23.11.2017 г. в гр. София, организирано от БТПП.
 • По темите: „Солидарна отговорност по чл. 177 ЗДДС”, Актуална практика на Върховния административен съд за липса на реална доставка“,  „ДДС практика на Съда на ЕС за 2017 г.” и „Отговорност на лица с представителни и управленски функции за публични задължения на юридически лица (чл. 19 ДОПК) – разяснения и практика на ВАС“ ще проведем обучение на 29.11.2017 г. в гр. София, организирано от БТПП.
 • По темата: “Осигурителни казуси при командироване на служители по трудово правоотношение в рамките на ЕС и работа на лица от ЕС в България” ще проведем обучение на 30.11.2017 г. в гр. София, организирано от “Раабе България”.
 • По темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”,  „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“,  „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ и „ДДС практика на СЕС за 2017 г.“ ще проведем обучение на 01.12.2017 г. с РО Бургас на ИДЕС.
 • По темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“ и Бонус тема: „Облагане на основните видове доходи по СИДДО, приложими от 01.01.2011 г. насам” ще проведем обучение на 13.12.2017 г. с 4 РО София на ИДЕС.
 • По темата: „Практика на Съда на ЕС по ДДС въпроси за периода 2012 г. – 2017 г. и нейното значение за българския бизнес” ще проведем обучение на 20.12.2017 г. с 4 РО София на ИДЕС.

Обучения СИДДО

March 6, 2017

От 2013 г. Анелия редовно провежда данъчни обучения по СИДДО.

Тук можете да видите актуалните дати за това обучение.

Темите са:

„Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”

„Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“

„Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“

„Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“

и

Бонус тема: „Облагане на основните видове доходи по СИДДО, приложими от 01.01.2011 г. насам”

 

Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО

Първата тема от обучението ще разгледа условията и стъпките за правилно прилагане на СИДДО, което и до ден днешен предизвиква едни от най-големите трудности за бизнеса:

Данъчни обучения за бизнеса: 01-06.2017 г.

January 24, 2017

Представяме Ви информация за данъчни обучения за бизнеса, които ще проведем през първата половина на 2017 г. Списъкът ще бъде актуализиран в течение на периода.

По темите: „ДДС третиране на ползването на стоки и услуги за лични нужди в контекста на ДДС Директивата и практиката на СЕС”, „Новите ДДС правила при доставките на услуги, свързани с недвижими имоти, влезли в сила от 01.01.2017 г.“, „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, и „Облагане на основните видове доходи по СИДДО, влезли в сила в последните 5 години”, Бонус тема: „Отговорност на лица с управителни и представителни функции по чл. 19 ДОПК за данъчни и осигурителни задължения на юридически лица”

ще проведем обучения, както следва:

 • на 02.02.2017 г. в гр. Варна, организирано от “Одиторска компания” ООД
 • на 20.04.2017 г. в гр. Бургас, организирано от “Раабе България”
 • на 21.04.2017 г. в гр. Пловдив, организирано от “Раабе България”

По темите: “Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, Бонус тема: „Облагане на основните видове доходи по СИДДО, приложими от 01.01.2011 г. насам”

ще проведем обучения, както следва:

 • на 17.05.2017 г. в гр. София, организирано от Business Education Club
 • на 18-19.05.2017 г. в гр. София, организирано от TMF Bulgaria
 • на 16.06.2017 г. в гр. София, организирано от ИДЕС София.

Данъчни обучения до края на 2016 г.

November 1, 2016

През ноември и декември 2016 г. Анелия ще проведе данъчни обучения за бизнеса в гр. София и гр. Варна:

– на 22.11.2016 г. в гр. София, организирано от Business Education Club, на теми: Солидарна отговорност по чл. 177 ЗДДС, Актуална практика на Върховния административен съд за липса на реална доставка, ДДС практика на Съда на ЕС за 2016г., Отговорност на лица с представителни и управленски функции за публични задължения на юридически лица (чл.19 ДОПК), Осигурителни казуси при командироване на служители /работници в рамките на ЕС и работа на територията на повече от една  държава-членка

– на 25.11.2016 г. в гр. София, организирано от “Раабе България”, на тема Новите ДДС правила при услугите, свързани с недвижими имоти, влизащи в сила от 01.01.2017 г.

– на 30.11.2016 г. в гр. Варна, организирано от “АБВ – счетоводство и одит” ООД, на тема Практика на Съда на ЕС по ДДС въпроси за периода 2012 г. – 2016 г. и нейното значение за българския бизнес

– на 06.12.2016 г. в гр. София, организирано от Национално сдружение “Недвижими имоти”, на теми Новите ДДС правила при услугите, свързани с недвижими имоти, влизащи в сила от 01.01.2017 г. и Отговорност на лица с представителни и управленски функции за публични задължения на юридически лица (чл.19 ДОПК)

– на 09.12.2016 г. в гр. София, организирано от “Раабе България”, на тема Актуална практика на Върховния административен съд за липса на реална доставка

– на 15.12.2016 г. в гр. София, организирано от Business Education Club, на тема Новите ДДС правила при услугите, свързани с недвижими имоти, влизащи в сила от 01.01.2017 г.

 

Данъчни статии

November 1, 2016

През периода м. май – септември 2016 г. бяха публикувани няколко наши данъчни статии:

– през м. май в Tax Notes International – Managers Can Be Liable for Companies’ Tax Arrears;

– през м. юни в “Международно данъчно облагане и осигуряване” на Раабе – “Отговорност на лица с управленски и/или представителни функции за данъчни и осигурителни задължения на юридически лица”

– през м. септември в “Международно данъчно облагане и осигуряване” на Раабе – “Анализ на СИДДО България и Обединеното Кралство”.

Данъчни обучения 2016 г. – II част

September 8, 2016

Адвокатска кантора “Татарова” провежда данъчни обучения през 2016 г. по едни от най-актуалните данъчни и социалноосигурителни теми за бизнеса от последните три години.

Обучението може да се проведе както под организацията на счетоводни и одиторски къщи, така и за персонала на финансовия и правен отдел на отделен клиент.

В допълнение на посочените по-рано през годината теми в сайта кантората представя и следните теми за 2016 г.:

 

„Данъчно третиране на ползването на стоки и услуги за лични нужди”

„Отговорност на лица с управителни и представителни функции по чл. 19 ДОПК за данъчни и осигурителни задължения на юридически лица”

„Новите ДДС правила при доставките на услуги, свързани с недвижими имоти“

 „ДДС практика на СЕС от края на 2015 г. и 2016 г.”

и

„Държава на осигуряване на международни шофьори, работещи в рамките на ЕС”

Ползване на стоки и услуги за лични нужди

Първата част от обучението ще покрие един от най-актуалните данъчни въпроси в последната година, а именно ползването на стоки и услуги за лични нужди. Ще дискутираме въпроса на национално и европейско ниво, и последните развития по тази материя.

Нов адрес на кантората

August 26, 2016

От 14/09/2016 г. адвокатска кантора “Татарова” ще бъде на нов адрес: гр. София 1000, бул. “Княз Александър Дондуков” № 7, вх. А, ет. 4, ап. 10.

Очакваме с нетърпение да Ви посрещнем в новия ни офис!

Данъчна статия в Труд и право

May 4, 2016

Данъчна статия на Анелия във връзка с решенията на СЕС за 2015 г. и началото на 2016 г. е публикувана в априлското издание на списание “Счетоводство, данъци и право” на издателство “Труд и право”.

Анелия избрана за Обучение за млади професионалисти от сферата на правосъдието

April 7, 2016

Анелия е един от седемте млади български адвокати, избрани да посетят САЩ през м. 06.2016 г. по програмата “Обучение за млади професионалисти от сферата на правосъдието” на Фондация “Америка за България”.

Програмата предоставя краткосрочно професионално обучение в САЩ, фокусирано върху най-добрите практики в сферата на върховенството на закона.

 

Данъчни обучения 2016 г.

February 25, 2016

Адвокатска кантора “Татарова” провежда данъчни обучения през 2016 г. по едни от най-актуалните данъчни и социалноосигурителни теми за бизнеса от последните две години.

Обучението може да се проведе както под организацията на счетоводни и одиторски къщи, така и за персонала на финансовия и правен отдел на отделен клиент.

Темите са:

„Солидарна отговорност по чл. 177 ЗДДС; актуална съдебната практика за липса на реална доставка; изпращане на собствени стоки в ЕС; отговорност по чл. 19 ДОПК; (не)прилагане на специфичния ДДС режим при отпадъци; условия за прилагане на нулева ставка при износ; относимост на влезли в сила ревизионни актове към течаща ревизия; нищожност на ревизионни актове”

„ДДС практика на СЕС от 2012 г. до началото на 2016 г.”

и

„Осигурителни казуси при командироване на служители в рамките на ЕС и работа на лица от ЕС в България”

 

ДДС въпроси

Първата част от обучението покрива част от най-актуалните ДДС въпроси за последните две години. Ще дискутираме множество примери от нашата практика, включително по водени от нашата кантора дела.

 1. Солидарна отговорност по чл. 177 ЗДДС:
 • хипотезите за ангажиране на отговорността и предпоставките за това, както за доставчик, така и за получател по доставки
 • практика на НАП
 • практика на ВАС в полза на данъкоплатеца – аргументи по отделните елементи на отговорността
 • практика на ВАС срещу данъкоплатеца – аргументи по отделните елементи на отговорността
 1. Последни развития в българската съдебна практика във връзка с липсата на реална доставка
 1. Член 19 ДОПК – курс на НАП към ангажиране солидарната отговорност на лица с управленски функции за данъчни и осигурителни задължения на юридическите лица