Обучения МСД

January 24, 2020

От 2019 г. Анелия провежда в партньорство с адв. Теодосия Кирилова първото по рода си данъчно обучение в България за място на стопанска дейност и обект за ДДС цели.

Тук можете да видите актуалните дати за това обучение.

Темите са:

МСД – понятие и същност

Първата тема от обучението ще разгледа понятието за МСД. Ще бъдат анализирани и коментирани дефиницииите на МСД по националното право и СИДДО. Съотношение между двете дефиниции.

Наличие или липса на МСД съгласно СИДДО. Видове МСД

Данъчни обучения 01-06.2020 г.

January 6, 2020

Представяме Ви списък за данъчните обучения, които ще проведем през първата половина на 2020 г., който ще бъде актуализиран текущо.

 • на 28.05.2020 г. ще проведем уебинар по темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“, организиран от TBS Consulting;
 • на 18.06.2020 г. ще проведем обучение по темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ в гр. София, организирано от БТПП;
 • на 24.06.2020 г. ще проведем първото по рода си обучение за България по темите: „Място на стопанска дейност и обект за ДДС цели в гр. София, организирано от БТПП. Лектори: адв. Татарова и адв. Теодосия Кирилова.

 

С оглед настоящата ситуация голяма част от насрочените обучения се отлагат за есента.

Бъдете здрави!

Обучения 2019 г.

December 16, 2019

През 2019 г. Анелия проведе 21 данъчни обучения в София, Варна и Пловив, на които присъстваха 350 участника.

Темите покриха данък при източника, СИДДО, място на стопанска дейност и постоянен обект за ДДС цели, работа на чужденци в България и командироване на българи в ЕС от данъчна гледна точка.

В тези обучения имахме удоволствието да си сътрудничим с лекторите Димитър Бойчев, адв. Енчо Динев и адв. Теодосия Кирилова.

Благодарим за доверието и до скоро през 2020 г.!

Данъчни обучения – 07-12.2019 г.

May 16, 2019

През втората половина на 2019 г. ще проведем следните данъчни обучения гр. София и гр. Варна, списъкът на които ще бъде регулярно актуализиран през периода:

 • на 26.09.2019 г. ще проведем първото по рода си обучение за България: “Работа на чужденци в България – трудови, осигурителни и данъчни аспекти“, в гр. София, организирано от Бизнес Едюкейшън Клуб. Лектори: адв. Татарова, Димитър Бойчев и адв. Енчо Динев;
 • на 16.10.2019 г. ще проведем обучение по темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ в гр. София, организирано от Бизнес Едюкейшън Клуб;
 • на 17.10.2019 г. ще проведем първото по рода си обучение за България по темите: Място на стопанска дейност и обект за ДДС цели в гр. София, организирано от Бизнес Едюкейшън Клуб. Лектори: адв. Татарова и адв. Теодосия Кирилова;
 • на 18.10.2019 г. ще проведем първото по рода си обучение за България по темите: Място на стопанска дейност и обект за ДДС цели в гр. София, организирано от една от големите одиторски фирми. Лектори: адв. Татарова и адв. Теодосия Кирилова;
 • на 24.10.2019 г. ще проведем първото по рода си обучение за България: “Работа на чужденци в България – трудови, осигурителни и данъчни аспекти“, в гр. София, организирано от 4 РО София на ИДЕС. Лектори: адв. Татарова, Димитър Бойчев и адв. Енчо Динев;
 • на 29.10.2019 г. ще проведем първото по рода си обучение за България: “Работа на чужденци в България – трудови, осигурителни и данъчни аспекти“, в гр. София, организирано от БТПП. Лектори: адв. Татарова, Димитър Бойчев и адв. Енчо Динев. Линк към пълната програма, условия и записване може да достъпите тук;
 • на 30.10.2019 г. ще проведем обучение по темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ в гр. София, организирано от Раабе България. Линк към пълната програма, условия и записване може да достъпите тук;
 • на 19.11.2019 г. ще проведем обучение по темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ в гр. Варна, организирано от “Рускова” ЕООД;
 • на 20.11.2019 г. ще проведем първото по рода си обучение за България по темите: Място на стопанска дейност и обект за ДДС цели в гр. Варна, организирано от Бизнес Едюкейшън Клуб. Лектори: адв. Татарова и адв. Теодосия Кирилова;
 • на 22.11.2019 г. ще проведем първото по рода си обучение за България: “Работа на чужденци в България – трудови, осигурителни и данъчни аспекти“, в гр. Варна, организирано от Бизнес Едюкейшън Клуб. Лектори: адв. Татарова, Димитър Бойчев и адв. Енчо Динев;
 • на 27.11.2019 г. ще проведем първото по рода си обучение за България по темите: Място на стопанска дейност и обект за ДДС цели в гр. София, организирано от 4 РО София на ИДЕС. Лектори: адв. Татарова и адв. Теодосия Кирилова;
 • на 28.11.2019 г. ще проведем първото по рода си обучение за България по темите: Място на стопанска дейност и обект за ДДС цели в гр. София, организирано от БТПП. Лектори: адв. Татарова и адв. Теодосия Кирилова. Линк към пълната програма, условия и записване може да достъпите тук;
 • на 12.12.2019 г. ще проведем обучение по темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ в гр. София, организирано от 5 РО София на ИДЕС;
 • на 13.12.2019 г. ще проведем първото по рода си обучение за България по темите: Място на стопанска дейност и обект за ДДС цели в гр. София, организирано от 5 РО София на ИДЕС. Лектори: адв. Татарова и адв. Теодосия Кирилова.

Данъчни обучения 2018 г.

November 23, 2018

През 2018 г. Анелия проведе 12 данъчни обучения, в хода на които представи пред 330 човека актуални теми по ДДС, данък при източника и СИДДО, командироване.

Благодарим Ви за гласуваното доверие!

Весели и светли празници!

Данъчни обучения 01-06.2019 г.

November 19, 2018

През първата половина на 2019 г. ще проведем следните данъчни обучения, списъкът на които ще бъде регулярно актуализиран през периода:

 • на 23.01.2019 г. ще проведем обучение по темата: „Практика на Съда на ЕС по ДДС въпроси за периода 2012 г. – 2018 г. и нейното значение за българския бизнес в р. София, организирано от 4 РО на ИДЕС;
 • на 31.01.2019 г. ще проведем обучение по темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ в гр. София, организирано от БТПП. Можете да се запишете тук;
 • на 16.04.2019 г. ще проведем обучение по темата: „Практика на Съда на ЕС по ДДС въпроси за периода 2012 г. – 2019 г. и нейното значение за българския бизнес в гр. София, организирано от Бизнес Едюкейшън Клуб;
 • ИЗВЪНРЕДНА ДАТА: поради големия интерес на 23.04.2019 г. ще проведем още едно обучение по темата: „Практика на Съда на ЕС по ДДС въпроси за периода 2012 г. – 2019 г. и нейното значение за българския бизнес в гр. София, организирано от Бизнес Едюкейшън Клуб;
 • на 15.05.2019 г. ще проведем обучение по темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ в гр. Пловдив, организирано от Бизнес Едюкейшън Клуб
 • на 16.05.2019 г. ще проведем обучение по темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ в гр. София, организирано от Бизнес Едюкейшън Клуб;
 • на 30.05.2019 г. ще проведем обучение по темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ в гр. Варна, организирано от Бизнес Едюкейшън Клуб.

 

Очаквайте дати за обучения през втората половина на 2019 г. за: първото по рода си обучение в България за място на стопанска дейност и обект за ДДС цели с лектори адв. Татарова и адв. Кирилова; работа на чужденци в България – трудови, осигурителни и данъчни аспекти с лектори адв. Татарова, Димитър Бойчев и адв. Енчо Динев.

Данъчни обучения – 07-12.2018 г.

May 29, 2018

Представяме Ви информация за данъчни обучения, които ще проведем през втората половина на 2018 г. Списъкът ще бъде актуализиран в течение на периода.

 • на 25.09.2018 г. ще проведем обучение по темата: Командироване и изпращане на работници и служители в ЕС: трудово право, осигуровки и данъци в гр. София, организирано от 4 РО на ИДЕС. Обучението ще бъде водено от трима лектори: адв. Татарова (данъци), Димитър Бойчев (осигуряване) и адв. Динев (трудово право)
 • на 27.09.2018 г. ще проведем обучение по темата: Командироване и изпращане на работници и служители в ЕС: трудово право, осигуровки и данъци в гр. Стара Загора, организирано от РО СЗ на ИДЕС. Обучението ще бъде водено от трима лектори: адв. Татарова (данъци), Димитър Бойчев (осигуряване) и адв. Динев (трудово право)
 • на 02.10.2018 г. ще проведем обучение по темата: Командироване и изпращане на работници и служители в ЕС: трудово право, осигуровки и данъци в гр. София, организирано от Business Education Club. Обучението ще бъде водено от трима лектори: адв. Татарова (данъци), Димитър Бойчев (осигуряване) и адв. Динев (трудово право)
 • на 03.10.2018 г. ще проведем обучение по темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ в гр. София, организирано от Business Education Club
 • на 05.10.2018 г. ще проведем обучение по темата: Командироване и изпращане на работници и служители в ЕС: трудово право, осигуровки и данъци в гр. Пловдив, организирано от РО Пловдив на ИДЕС. Обучението ще бъде водено от трима лектори: адв. Татарова (данъци), Димитър Бойчев (осигуряване) и адв. Динев (трудово право)
 • на 18.10.2018 г. ще проведем обучение по темата: Командироване и изпращане на работници и служители в ЕС: трудово право, осигуровки и данъци в гр. София, организирано от БТПП. Обучението ще бъде водено от трима лектори: адв. Татарова (данъци), Димитър Бойчев (осигуряване) и адв. Динев (трудово право)
 • на 20.11.2018 г. ще проведем обучение по темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ в гр. София, организирано от Business Education Club
 • на 22.11.2018 г. ще проведем обучение по темата: „Практика на Съда на ЕС по ДДС въпроси за периода 2012 г. – 2018 г. и нейното значение за българския бизнес в гр. София, организирано от БТПП.

Данъчни обучения – график 01 – 06.2018 г.

February 2, 2018

Представяме Ви информация за данъчни обучения, които ще проведем през първата половина на 2018 г. Списъкът ще бъде актуализиран в течение на периода.

 • По темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“,„Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ ще проведем обучение на 16.05.2018 г. в гр. София, организирано от Business Education Club.
 • По темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“,„Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ ще проведем обучение на 29.05.2018 г. в гр. София, организирано от БТПП.
 • По темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“,„Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ ще проведем обучение на 30.05.2018 г. в гр. София, организирано за служителите и клиентите на една от големите одиторски фирми.
 • По темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“,„Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ ще проведем обучение на 3.05.2018 г. в гр. София, организирано от 4 СРО на ИДЕС.

Данъчни обучения 2017 г.

December 21, 2017

През 2017 г. Анелия проведе 15 данъчни обучения, в хода на които представи пред 450 човека актуални теми по ДДС, данък при източника и СИДДО.

Благодарим Ви за гласуваното доверие!

Продължаваме със същия ентусиазъм, а и по-голям, през 2018 г.!

Весели и светли празници!

Данъчни обучения 07-12.2017 г.

June 8, 2017

Представяме Ви информация за данъчни обучения за бизнеса, които ще проведем през втората половина на 2017 г. Списъкът ще бъде актуализиран в течение на периода.

 • По темите: „ДДС третиране на ползването на стоки и услуги за лични нужди в контекста на ДДС Директивата и практиката на СЕС”,  „Новите ДДС правила при доставките на услуги, свързани с недвижими имоти, влезли в сила от 01.01.2017 г.“,  „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Облагане на основните видове доходи по СИДДО, влезли в сила в последните 5 години”, Бонус тема: „Отговорност на лица с управителни и представителни функции по чл. 19 ДОПК за данъчни и осигурителни задължения на юридически лица”, Работа на шофори, наети от български работодател, в рамките на ЕС“, „Практика на Съда на ЕС по ДДС въпроси за 2014 г., 2016 г. – юни 2017 г. и нейното значение за българския бизнес”, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“ ще проведем обучение на 07 и 08.07.2017 г. в гр. Хисар, организирано от РО Русе на ИДЕС.
 • По темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“ и Бонус тема: „Облагане на основните видове доходи по СИДДО, приложими от 01.01.2011 г. насам” ще проведем обучение на 28.09.2017 г. в гр. София, организирано от БТПП.
 • По темите: „ДДС третиране на ползването на стоки и услуги за лични нужди в контекста на ДДС Директивата и практиката на СЕС”,  „Новите ДДС правила при доставките на услуги, свързани с недвижими имоти, влезли в сила от 01.01.2017 г.“,  „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Облагане на основните видове доходи по СИДДО, влезли в сила в последните 5 години”, Бонус тема: „Отговорност на лица с управителни и представителни функции по чл. 19 ДОПК за данъчни и осигурителни задължения на юридически лица”, „Практика на Съда на ЕС по ДДС въпроси за 2014 – 2017 г. и нейното значение за българския бизнес”, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“ ще проведем обучение на 05 и 06.10.2017 г., организирано от РО Стара Загора на ИДЕС.
 • По темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ и „ДДС практика на СЕС за 2017 г.“ ще проведем обучение на 13.10.2017 г. в гр. Пловдив, организирано от РО Пловдив на ИДЕС.
 • По темите: „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“, Третиране на печалби от продажби на дялове/акции съгасно мрежата от СИДДО“ и „ДДС практика на СЕС за 2017 г.“ ще проведем обучение на 26.10.2017 г. в гр. Варна, организирано от “АБВ – Счетоводство и одит” ООД.
 • По темата: „Практика на Съда на ЕС по ДДС въпроси за периода 2012 г. – 2017 г. и нейното значение за българския бизнес” ще проведем обучение на 15.11.2017 г. в гр. София, организирано от Business Education Club.
 • По темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“ и Бонус тема: „Облагане на основните видове доходи по СИДДО, приложими от 01.01.2011 г. насам” ще проведем обучение на 22.11.2017 г. в гр. София, организирано от “Раабе България”.
 • По темата: „Новите ДДС правила при услугите, свързани с недвижими имоти, влезли в сила на 01.01.2017 г.” ще проведем обучение на 23.11.2017 г. в гр. София, организирано от БТПП.
 • По темите: „Солидарна отговорност по чл. 177 ЗДДС”, Актуална практика на Върховния административен съд за липса на реална доставка“,  „ДДС практика на Съда на ЕС за 2017 г.” и „Отговорност на лица с представителни и управленски функции за публични задължения на юридически лица (чл. 19 ДОПК) – разяснения и практика на ВАС“ ще проведем обучение на 29.11.2017 г. в гр. София, организирано от БТПП.
 • По темата: “Осигурителни казуси при командироване на служители по трудово правоотношение в рамките на ЕС и работа на лица от ЕС в България” ще проведем обучение на 30.11.2017 г. в гр. София, организирано от “Раабе България”.
 • По темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”,  „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“,  „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ и „ДДС практика на СЕС за 2017 г.“ ще проведем обучение на 01.12.2017 г. с РО Бургас на ИДЕС.
 • По темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“ и Бонус тема: „Облагане на основните видове доходи по СИДДО, приложими от 01.01.2011 г. насам” ще проведем обучение на 13.12.2017 г. с 4 РО София на ИДЕС.
 • По темата: „Практика на Съда на ЕС по ДДС въпроси за периода 2012 г. – 2017 г. и нейното значение за българския бизнес” ще проведем обучение на 20.12.2017 г. с 4 РО София на ИДЕС.