Обучение „ЛЮБОВ КЪМ СЕБЕ СИ И САМОЧУВСТВИЕ“

July 27, 2022

Онлайн обучение-практика: „ЛЮБОВ КЪМ СЕБЕ СИ И САМОЧУВСТВИЕ – ядрото на Щастието“

Начало: 27.09.2022 г. (вторник)

8 занятия (записани видеа, LIVE видеа и онлайн срещи на живо) един път в седмицата (вторник) от 20.00 часа.

Видео 1

Какво е Любов към себе си? От какво се определя? Разлика между Любов към себе си и егоизъм. Несъвместимост между Любовта и контрола. Практики и домашни.

Видео 2

Защо липсва Любов към нас? Действия и поведение, сочещи за липса на Любов. Отработване на тези поведения. Работа с личните граници, изграждане и защита. Практики и домашни.

Видео 3

Какво е самочувствие? Защо е ниско или липсва? От какво се определя? Разлика между самочувствие и его. Органичната връзка между самочувствието и Любовта към себе си. Практики и домашни за развиване на самочувствие.

Видео 4

Активиране на Сърцето. Свързване на Разума и Сърцето. Практики и домашни.

Видео 5

Контролът, неговите корени и негативните последици върху Живота ни. Практики и домашни.

Видео 6

Мислите и ограничаващите ни вярвания като основа за липса на Любов към нас и самочувствие. Практики и домашни.

Видео 7

Работа с Емоциите и тяхното осъзнаване, изживяване и отработване. Практики и домашни.

Видео 8

Занятие в стая, където ще проведем онлайн среща на живо.

Цели на обучението: Целта на курса е чрез информацията и практитите в него да: 1) осъзнаете, признаете и поставите себе си като най-важния човек във вашия Живот, 2) откриете причините за липса или незадоволително ниво на Любовта към самите вас и самочувствието ви, 3) отработите ограничаващите вярвания и програмите, които ви пречат да ги изградите, 4) започнете да пускате контрола и да изграждате здравословни лични граници, 5) активирате Сърцето и го свържете с ума, 6) положите основите на  / надградите Любовта към себе си и самочувствието си.

Цена: 190 лева. При записване И плащане до 08.08.2022 г., вкл.: 170 лева.

Плащане: до 4 (четири) дни след записване по банкова път: „Татарова“ ЕООД / IBAN: BG30UNCR70001524758147 / Уникредит Булбанк

Записване: с коментар под поста, съобщение в Месинджър до мен или на имейл anelia.tatarova@gmail.com

Вид на обучението: бутиково с ОГРАНИЧЕН брой участници

Важно! Препоръчвам да се запишете на обучението, само ако сте готови да се изправите пред себе си и да вземете решение да се преоткриете в своята уникалност и сила. Така ще можете да вземете максимума от обучението и ще имате стимул да правите всички практики и домашни.

Подарете си това изключително пътешествие към самите вас и преоткрийте себе си чрез зараждане и развиване на Любовта към самите вас и самочувствието. Аз ще ви поведа с най-голямо удоволствие!

Нели

Данъчни обучения 2022 г.

March 30, 2022

След близо 3-годишна пауза се завръщаме с присъствени данъчни обучения, списъкът на които ще бъде регулярно актуализиран:

  • на 19.05.2022 г. ще проведем нашето най-популярно и вече актуализирано обучение: “Основи и прилагане на СИДДО. Актуална практика“, в гр. София, организирано от Бизнес Едюкейшън Клуб. Лектор: адв. Анелия Татарова.

 

Нямам търпение да се видим отново на живо!

Анелия

Обучение “Любов към себе си и самочувствие”

February 17, 2022

Онлайн обучение-практика: „ЛЮБОВ КЪМ СЕБЕ СИ И САМОЧУВСТВИЕ – ядрото на Щастието“

Начало: 19.04.2022 г. (вторник)

занятия (записани видеа, LIVE видеа и онлайн срещи на живо) един път в седмицата (вторник) от 20.00 часа.

Видео 1

Какво е Любов към себе си? От какво се определя? Разлика между Любов към себе си и егоизъм. Несъвместимост между Любовта и контрола. Практики и домашни.

Видео 2

Защо липсва Любов към нас? Действия и поведение, сочещи за липса на Любов. Отработване на тези поведения. Работа с личните граници, изграждане и защита. Практики и домашни.

Видео 3

Какво е самочувствие? Защо е ниско или липсва? От какво се определя? Разлика между самочувствие и его. Органичната връзка между самочувствието и Любовта към себе си. Практики и домашни за развиване на самочувствие.

Видео 4

Активиране на Сърцето. Свързване на Разума и Сърцето. Практики и домашни.

Видео 5

Ролята на жертва и мъченик като основна пречка пред Любовта към себе си. Как се развива този образ и как печелим от него (вторични изгоди)? Работа със зависимости и тяхното отрабоване. Критика и осъждане на другите и себе си. Практики и домашни.

Видео 6

Мислите и ограничаващите ни вярвания като основа за липса на Любов към нас и самочувствие. Практики и домашни.

Видео 7

Работа с Емоциите и тяхното осъзнаване, изживяване и отработване. Практики и домашни.

Видео 8

Занятие в стая, където ще проведем онлайн среща на живо.

Цели на обучението: Целта на курса е чрез информацията и практитите в него да: 1) осъзнаете, признаете и поставите себе си като най-важния човек във вашия Живот, 2) откриете причините за липса или незадоволително ниво на Любовта към самите вас и самочувствието ви, 3) отработите ограничаващите вярвания и програмите, които ви пречат да ги изградите, 4) започнете да пускате контрола и да изграждате здравословни лични граници, 5) активирате Сърцето и го свържете с ума, 6) положите основите на  / надградите Любовта към себе си и самочувствието си.

Цена: 180 лева. При записване и плащане до 04.03.2022 г., вкл.: 160 лева.

Плащане: до 4 (четири) дни след записване по банков път: „Татарова“ ЕООД / IBAN: BG30UNCR70001524758147 / Уникредит Булбанк

Записване: с коментар под поста, съобщение в Месинджър до мен или на имейл anelia.tatarova@gmail.com

Вид на обучението: бутиково с ОГРАНИЧЕН брой участници

Важно! Препоръчвам да се запишете на обучението, само ако сте готови да се изправите пред себе си и да вземете решение да се преоткриете в своята уникалност и сила. Така ще можете да вземете максимума от обучението и ще имате стимул да правите всички практики и домашни.

Подарете си това изключително пътешествие към самите вас и преоткрийте себе си чрез зараждане и развиване на Любовта към самите вас и самочувствието. Аз ще ви поведа с най-голямо удоволствие!

Нели

Обучение Всичко започва с една Мисъл

October 30, 2021

Онлайн обучение-практика: „ВСИЧКО ЗАПОЧВА С ЕДНА МИСЪЛ – осъзнаване, отработване и промяна на нашите Мисли“

Начало: 11.01.2022 г. (вторник)

ПРОГРАМА

Ден 1 Всичко започва с една Мисъл! Въведение в света на Мислите и тяхното ключово значение за Щастието. Първи практики и домашно.

Ден 2 Какво е Мисълта и как възниква „мозъчния запек“, т.е. повтарящите се негативни Мисли? Практики и домашни.

Ден 3 Връзката между Мисли и чувства и как двете изменят нашето квантово поле и нашата реалност. Практики и домашни.

Ден 4 Осъзнаване на повтарящите се негативни Мисли – първата крачка към овладяването им. Практики и домашни.

Ден 5 Отработване и овладяване на негативните Мисли. Осъзнаване и работа с ограничаващите ни вярвания. Практики и домашни

Ден 6 Отработване и овладяване на негативните Мисли. Осъзнаване и работа с вторичните ни изгоди. Практики и домашни.

Ден 7 Изграждане на нови невронни връзки за нови и работещи за нас Мисли. Практики и домашни.

Ден 8 Разговор във ФБ стая / платформа за обучения – дискуси и финални въпроси

Цели на обучението: Без да овладеем Мислите си, не можем да говорим за никаква Промяна. С тях започва всичко. Целта на курса е чрез информацията и практитите в него да: 1) осъзнаете, 2) отработите и започнете да изкоренявате негативните Мисли, 3) изградите нови невронни пътища за работещи и градивни за вас Мисли. Курсът включва и работа с ограничаващите ни вярвания и вторичните ни изгоди.

УСЛОВИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ

Цена: 150 лева. При записване и плащане до 01.12.2021 г., вкл.: 120 лева.

Плащане: до 5 дни след записване по банкова път или с карта

Записване: с коментар под поста, съобщение в Месинджър до мен или на имейл anelia.tatarova@gmail.com

Вид на обучението: бутиково с ограничен брой участници

Провеждане: Записани видеа / лайфове (ще ги редуваме) с теория и практика един път в седмица в затворена ФБ група / през платформа за обучения. Във всяко видео ще имате практики (вкл. енергийни) и домашни, с които да отработваме съответната тема. Под всяко видео можете да ми задавате въпроси по темата, на които ще отговарям или лично, или в следващото видео. В ден 8 ще направим разговор на живо, в която ще може да ми задавате въпроси и да обсъдим всякакви коментари, които са възникнали в хода на обучението. Видеата ще останат на разположение оше един месец след последното занятие.

Важно! Препоръчвам да се запишете на обучението, само ако сте готови да се изправите пред себе си и да промените Мислите си. Така ще можете да вземете максимума от обучението и ще имате стимул да правите всички практики и домашни.

Подарете си това изключително пътешествие към самите вас и преоткрийте себе си чрез овладяването на Мислите си. Аз ще ви поведа с най-голямо удоволствие!

Данъчни обучения м. 07-12.2020 г.

June 3, 2020

През втората половина на 2020 г. ще проведем следните данъчни обучения, чийто списък ще бъде актуализиран съответно:

  • на 30.09.2020 г. ще проведем обучение по темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ в гр. София, организирано от БТПП;
  • на 15.10.2020 г. ще проведем обучение по темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ в гр. София, организирано от ТБС Консултинг;
  • на 21.10.2020 г. ще проведем първото по рода си обучение за България по темите: „Място на стопанска дейност и обект за ДДС цели“ в гр. София, организирано от ТБС Консултинг. Лектори: адв. Татарова и адв. Теодосия Кирилова;
  • на 28.10.2020 г. ще проведем първото по рода си обучение за България по темите: „Място на стопанска дейност и обект за ДДС цели“ в гр. София, организирано от БТПП. Лектори: адв. Татарова и адв. Теодосия Кирилова.

Обучения МСД

January 24, 2020

От 2019 г. Анелия провежда в партньорство с адв. Теодосия Кирилова първото по рода си данъчно обучение в България за място на стопанска дейност и обект за ДДС цели.

Тук можете да видите актуалните дати за това обучение.

Темите са:

МСД – понятие и същност

Първата тема от обучението ще разгледа понятието за МСД. Ще бъдат анализирани и коментирани дефиницииите на МСД по националното право и СИДДО. Съотношение между двете дефиниции.

Наличие или липса на МСД съгласно СИДДО. Видове МСД

Данъчни обучения 01-06.2020 г.

January 6, 2020

Представяме Ви списък за данъчните обучения, които ще проведем през първата половина на 2020 г., който ще бъде актуализиран текущо.

  • на 28.05.2020 г. ще проведем уебинар по темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“, организиран от TBS Consulting;
  • на 18.06.2020 г. ще проведем обучение по темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ в гр. София, организирано от БТПП;
  • на 24.06.2020 г. ще проведем първото по рода си обучение за България по темите: „Място на стопанска дейност и обект за ДДС цели в гр. София, организирано от БТПП. Лектори: адв. Татарова и адв. Теодосия Кирилова.

 

С оглед настоящата ситуация голяма част от насрочените обучения се отлагат за есента.

Бъдете здрави!

Обучения 2019 г.

December 16, 2019

През 2019 г. Анелия проведе 21 данъчни обучения в София, Варна и Пловив, на които присъстваха 350 участника.

Темите покриха данък при източника, СИДДО, място на стопанска дейност и постоянен обект за ДДС цели, работа на чужденци в България и командироване на българи в ЕС от данъчна гледна точка.

В тези обучения имахме удоволствието да си сътрудничим с лекторите Димитър Бойчев, адв. Енчо Динев и адв. Теодосия Кирилова.

Благодарим за доверието и до скоро през 2020 г.!

СЕС: ДДС кредит

June 19, 2019

На 11/04/2019 г. се произнесе по ДДС запитване С-691/17*.

Според Съда принципите на данъчен неутралитет и на ефективност трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат практика на данъчния орган, който, без да са налице подозрения за данъчна измама, отказва на предприятие правото на приспадане на данъка върху добавената стойност, който това предприятие като получател на услуги неправилно е платило на доставчика на тези услуги въз основа на фактура, която последният е издал съгласно правилата по общия ред за облагане с ДДС, въпреки че въпросната сделка е облагаема в съответствие с механизма за обратно начисляване, без данъчният орган:

СЕС: фиктивни сделки

June 19, 2019

На 08/05/2019 г. СЕС се произнесе по ДДС запитване С-712/17*.

Според Съда:

  • когато фиктивни продажби на електроенергия, които са извършени циркулярно между едни и същи търговци и са за едни и същи суми, не са довели до загуба на данъчни приходи, принципите на неутралитет и на пропорционалност допускат национална правна уредба, която изключва приспадане на ДДС във връзка с фиктивни сделки, като едновременно с това задължава лицата, които начисляват ДДС във фактурата, да платят този данък, включително и при фиктивна сделка, при условие че националното право позволява да се коригира данъчното задължение, произтичащо от това задължение, когато издателят на посочената фактура, който не е бил добросъвестен, своевременно е отстранил напълно риска от загуба на данъчни приходи, което запитващата юрисдикция трябва да провери;
  • принципите на пропорционалност и на неутралитет се тълкуват в смисъл, че  не допускат разпоредба от националното право, съгласно която незаконосъобразното приспадане на ДДС се наказва с глоба в размер на сумата на извършеното приспадане.

 

*Всички решения на СЕС следва да се четат в конкретния контекст.