Обучение Всичко започва с една Мисъл

October 30, 2021

Онлайн обучение-практика: „ВСИЧКО ЗАПОЧВА С ЕДНА МИСЪЛ – осъзнаване, отработване и промяна на нашите Мисли“

Начало: 11.01.2022 г. (вторник)

ПРОГРАМА

Ден 1 Всичко започва с една Мисъл! Въведение в света на Мислите и тяхното ключово значение за Щастието. Първи практики и домашно.

Ден 2 Какво е Мисълта и как възниква „мозъчния запек“, т.е. повтарящите се негативни Мисли? Практики и домашни.

Ден 3 Връзката между Мисли и чувства и как двете изменят нашето квантово поле и нашата реалност. Практики и домашни.

Ден 4 Осъзнаване на повтарящите се негативни Мисли – първата крачка към овладяването им. Практики и домашни.

Ден 5 Отработване и овладяване на негативните Мисли. Осъзнаване и работа с ограничаващите ни вярвания. Практики и домашни

Ден 6 Отработване и овладяване на негативните Мисли. Осъзнаване и работа с вторичните ни изгоди. Практики и домашни.

Ден 7 Изграждане на нови невронни връзки за нови и работещи за нас Мисли. Практики и домашни.

Ден 8 Разговор във ФБ стая / платформа за обучения – дискуси и финални въпроси

Цели на обучението: Без да овладеем Мислите си, не можем да говорим за никаква Промяна. С тях започва всичко. Целта на курса е чрез информацията и практитите в него да: 1) осъзнаете, 2) отработите и започнете да изкоренявате негативните Мисли, 3) изградите нови невронни пътища за работещи и градивни за вас Мисли. Курсът включва и работа с ограничаващите ни вярвания и вторичните ни изгоди.

УСЛОВИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ

Цена: 150 лева. При записване и плащане до 01.12.2021 г., вкл.: 120 лева.

Плащане: до 5 дни след записване по банкова път или с карта

Записване: с коментар под поста, съобщение в Месинджър до мен или на имейл anelia.tatarova@gmail.com

Вид на обучението: бутиково с ограничен брой участници

Провеждане: Записани видеа / лайфове (ще ги редуваме) с теория и практика един път в седмица в затворена ФБ група / през платформа за обучения. Във всяко видео ще имате практики (вкл. енергийни) и домашни, с които да отработваме съответната тема. Под всяко видео можете да ми задавате въпроси по темата, на които ще отговарям или лично, или в следващото видео. В ден 8 ще направим разговор на живо, в която ще може да ми задавате въпроси и да обсъдим всякакви коментари, които са възникнали в хода на обучението. Видеата ще останат на разположение оше един месец след последното занятие.

Важно! Препоръчвам да се запишете на обучението, само ако сте готови да се изправите пред себе си и да промените Мислите си. Така ще можете да вземете максимума от обучението и ще имате стимул да правите всички практики и домашни.

Подарете си това изключително пътешествие към самите вас и преоткрийте себе си чрез овладяването на Мислите си. Аз ще ви поведа с най-голямо удоволствие!

Данъчни обучения м. 07-12.2020 г.

June 3, 2020

През втората половина на 2020 г. ще проведем следните данъчни обучения, чийто списък ще бъде актуализиран съответно:

  • на 30.09.2020 г. ще проведем обучение по темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ в гр. София, организирано от БТПП;
  • на 15.10.2020 г. ще проведем обучение по темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ в гр. София, организирано от ТБС Консултинг;
  • на 21.10.2020 г. ще проведем първото по рода си обучение за България по темите: „Място на стопанска дейност и обект за ДДС цели“ в гр. София, организирано от ТБС Консултинг. Лектори: адв. Татарова и адв. Теодосия Кирилова;
  • на 28.10.2020 г. ще проведем първото по рода си обучение за България по темите: „Място на стопанска дейност и обект за ДДС цели“ в гр. София, организирано от БТПП. Лектори: адв. Татарова и адв. Теодосия Кирилова.

Обучения МСД

January 24, 2020

От 2019 г. Анелия провежда в партньорство с адв. Теодосия Кирилова първото по рода си данъчно обучение в България за място на стопанска дейност и обект за ДДС цели.

Тук можете да видите актуалните дати за това обучение.

Темите са:

МСД – понятие и същност

Първата тема от обучението ще разгледа понятието за МСД. Ще бъдат анализирани и коментирани дефиницииите на МСД по националното право и СИДДО. Съотношение между двете дефиниции.

Наличие или липса на МСД съгласно СИДДО. Видове МСД

Данъчни обучения 01-06.2020 г.

January 6, 2020

Представяме Ви списък за данъчните обучения, които ще проведем през първата половина на 2020 г., който ще бъде актуализиран текущо.

  • на 28.05.2020 г. ще проведем уебинар по темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“, организиран от TBS Consulting;
  • на 18.06.2020 г. ще проведем обучение по темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ в гр. София, организирано от БТПП;
  • на 24.06.2020 г. ще проведем първото по рода си обучение за България по темите: „Място на стопанска дейност и обект за ДДС цели в гр. София, организирано от БТПП. Лектори: адв. Татарова и адв. Теодосия Кирилова.

 

С оглед настоящата ситуация голяма част от насрочените обучения се отлагат за есента.

Бъдете здрави!

Обучения 2019 г.

December 16, 2019

През 2019 г. Анелия проведе 21 данъчни обучения в София, Варна и Пловив, на които присъстваха 350 участника.

Темите покриха данък при източника, СИДДО, място на стопанска дейност и постоянен обект за ДДС цели, работа на чужденци в България и командироване на българи в ЕС от данъчна гледна точка.

В тези обучения имахме удоволствието да си сътрудничим с лекторите Димитър Бойчев, адв. Енчо Динев и адв. Теодосия Кирилова.

Благодарим за доверието и до скоро през 2020 г.!

СЕС: ДДС кредит

June 19, 2019

На 11/04/2019 г. се произнесе по ДДС запитване С-691/17*.

Според Съда принципите на данъчен неутралитет и на ефективност трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат практика на данъчния орган, който, без да са налице подозрения за данъчна измама, отказва на предприятие правото на приспадане на данъка върху добавената стойност, който това предприятие като получател на услуги неправилно е платило на доставчика на тези услуги въз основа на фактура, която последният е издал съгласно правилата по общия ред за облагане с ДДС, въпреки че въпросната сделка е облагаема в съответствие с механизма за обратно начисляване, без данъчният орган:

СЕС: фиктивни сделки

June 19, 2019

На 08/05/2019 г. СЕС се произнесе по ДДС запитване С-712/17*.

Според Съда:

  • когато фиктивни продажби на електроенергия, които са извършени циркулярно между едни и същи търговци и са за едни и същи суми, не са довели до загуба на данъчни приходи, принципите на неутралитет и на пропорционалност допускат национална правна уредба, която изключва приспадане на ДДС във връзка с фиктивни сделки, като едновременно с това задължава лицата, които начисляват ДДС във фактурата, да платят този данък, включително и при фиктивна сделка, при условие че националното право позволява да се коригира данъчното задължение, произтичащо от това задължение, когато издателят на посочената фактура, който не е бил добросъвестен, своевременно е отстранил напълно риска от загуба на данъчни приходи, което запитващата юрисдикция трябва да провери;
  • принципите на пропорционалност и на неутралитет се тълкуват в смисъл, че  не допускат разпоредба от националното право, съгласно която незаконосъобразното приспадане на ДДС се наказва с глоба в размер на сумата на извършеното приспадане.

 

*Всички решения на СЕС следва да се четат в конкретния контекст.

СЕС: възстановяване от друга държава

June 19, 2019

На 02/05/2019 г. СЕС се произнесе по ДДС запитване С-133/18*.

Според Съда едномесечният срок за представяне на държавата членка по възстановяване на поисканата от нея допълнителна информация, не е преклузивен срок, който предполага, че при надхвърляне на този срок или при липса на отговор данъчнозадълженото лице губи възможността да отстрани нередовностите на заявлението си за възстановяване, като представи непосредствено пред националния съд допълнителна информация, с която може да се докаже наличието на неговото право на възстановяване на данъка върху добавената стойност.

 

*Всички решения на СЕС следва да се четат в конкретния контекст.

СЕС: данъчно събитие

June 19, 2019

На 02/05/2019 г. СЕС се произнесе по ДДС запитване С-224/18*.

Според Съда се допуска в случай на неиздаване или късно издаване на фактурата за предоставената услуга формалното приемане на услугата да се смята за момента, в който услугата е доставена, когато, както в случая в главното производство, държавата членка предвижда, че данъкът става изискуем с изтичането на определен срок, който започва да тече от деня на доставяне на услугата, при положение че, от една страна, формалността по приемането е уговорена от страните в обвързващия ги договор съгласно договорни клаузи, отговарящи на действителното икономическо и търговско положение в областта, в която се извършва услугата, и от друга страна, тази формалност отговаря на реалното завършване на услугата и окончателно определя размера на дължимата насрещна престация.

 

*Всички решения на СЕС следва да се четат в конкретния контекст.

СЕС: внос / ВОД

June 19, 2019

На 14/02/2019 г. СЕС се произнесе по ДДС запитване С-531/17*.

Според Съда освобождаване от ДДС при внос не трябва да бъде отказвано на вносителя, определен или признат като платец на данъка, в случай, при който, от една страна, получателят на последвалото вноса вътреобщностно прехвърляне извършва измама във връзка със сделка, която следва прехвърлянето и не е свързана с него, а от друга страна, няма никакви данни, че вносителят е знаел или е трябвало да знае, че тази последваща сделка е включена в извършена от получателя измама.

 

*Всички решения на СЕС следва да се четат в конкретния контекст.