На 20/06/2013 г. СЕС публикува решение по ДДС запитване C-219/12*.

Съдът се произнесе, че:

Експлоатацията на фотоволтаична инсталация, разположена върху или в близост до жилищна постройка и разработена така, че количеството произведена електроенергия, от една страна, е винаги по-малко от количеството електроенергия, която се потребява за нуждите на домакинството на експлоатиращия тази инсталация, и от друга страна, захранва мрежата срещу получаването на редовен приход, попада в обхвата на понятието „икономическа дейност“ за ДДС цели.

 

Всички решения на СЕС следва да бъдат четени в конкретния контекст.