На 13/03/2019 г. СЕС се произнесе по ДДС запитване С-647/17*.

Според Съда изразът „услуги по отношение на достъп до събития“ в тази разпоредба включва услуга като разглежданата в делото по главното производство, представляваща петдневен курс по счетоводство и мениджмънт, който е предназначен само за данъчнозадължени лица и за който е необходимо предварително регистриране и плащане.

 

*Всички решения на СЕС следва да се четат в конкретния контекст.