На 08/11/2018 г. СЕС се произнесе по ДДС запитване С-502/17* във връзка с наличие на ДДС доставка.

Според Съда планирана, но неосъществена сделка по прехвърляне на акции, която не намира единствената си пряка причина в облагаемата икономическа дейност на съответното дружество или която не представлява пряко, постоянно и необходимо продължение на тази икономическа дейност, не попада в приложното поле на ДДС.

 

*Всички решения на СЕС следва да се четат в конкретния контекст.