На 21/03/2018 г. СЕС се произнесе по ДДС запитване С-533/16* във връзка с данъчен кредит.

Според Съда правото на Съюза не допуска правна уредба на държава членка, съгласно която при обстоятелства като разглежданите в главното производство, при които на данъчнозадълженото лице е фактуриран ДДС, платен от него няколко години след доставката на разглежданите стоки, правото на възстановяване на ДДС е отказано с мотива, че преклузивният срок според посочената правна уредба за упражняване на това право започнал да тече, считано от датата на доставката, и изтекъл преди подаването на заявлението за възстановяване.

 

*Всички решения на СЕС следва да се четат в конкретния контекст.