От 2019 г. Анелия провежда в партньорство с адв. Теодосия Кирилова първото по рода си данъчно обучение в България за място на стопанска дейност и обект за ДДС цели.

Тук можете да видите актуалните дати за това обучение.

Темите са:

МСД – понятие и същност

Първата тема от обучението ще разгледа понятието за МСД. Ще бъдат анализирани и коментирани дефиницииите на МСД по националното право и СИДДО. Съотношение между двете дефиниции.

Наличие или липса на МСД съгласно СИДДО. Видове МСД

Вторият панел ще разгледа чл. 5 от Модела на СИДДО на ОИСР, дефиниращ МСД и използван от България при сключване на СИДДО. Ще разискаме съотношението между отделните алинеи на чл. 5. Ще обсъдим конкретни примери от практиката на ВАС и най-често срещаните проблеми.

Обща дефиниция за МСД чл. 5, ал. 1

Елементи за наличие на МСД анализ и съотношение между отделните елемент

Практика на ВАС и тълкуване съгласно Коментарите към Модела на СИДДО

Казуси

Примери за МСД – чл. 5, ал. 2

Анализ на примерите за МСД и съотношение на ал. 2 с общата дефиницияПрактика на ВАС и тълкуване съгласно Коментарите към Модела на СИДДО

Казуси

Строителни и монтажни обекти (проектно МСД) – чл. 5, ал. 3

Анализ на разпоредбата и съотношение с предходните алинеи

Практика на ВАС и тълкуване съгласно Коментарите към Модела на СИДДО

Казуси

Подготвителни и спомагателни дейности – чл. 5, ал. 4

Анализ на разпоредбата и съотношение с предходните алинеи

Практика на ВАС и тълкуване съгласно Коментарите към Модела на СИДДО

Казуси

Зависими и независими представители (агентско МСД) – чл. 5, ал. 5 и 6

Анализ и отлики между зависимите и независимите представители. Съотношение с предходните алинеи

Практика на ВАС и тълкуване съгласно Коментарите към Модела на СИДДО

Дъщерни дружества – чл. 5, ал. 7

Анализ на разпоредбата и съотношение с предходните алинеи

Практика на ВАС и тълкуване съгласно Коментарите към Модела на СИДДО

Анализ на дефиницията на МСД на всички СИДДО на България

Третата тема ще предостави обобщение и анализ на дефиницията на МСД във всички СИДДО, сключени от България, както и най-често срещаните разлики с Модела на ОИСР.

 

Постоянен обект за ДДС цели

Концепцията за постоянен обект и нейното значение в областта на ДДС

Концепцията за постоянен обект след Регламент за изпълнение (ЕС) 282/2011

Аспекти на взаимоотношенията между данъчно задължено лице и негов постоянен обект

Право на данъчен кредит на данъчно задължено лице и негов постоянен обект

Постоянен обект в условията на дигиталната икономика – новости и предизвикателства

 

Общ панел за МСД и постоянен обект