Качественото данъчно планиране Ви дава редица възможности да намалите легално българските или чужди данъци, свързани с извършването на планираната от Вас дейност.

Данъчното планиране е ключова стъпка към оптимизиране на разходите и следва да се направи предварително в следните случаи:

  • учредяване, разширяване, реструктуриране, свиване или преустановяване на бизнес дейност
  • влизане на нов пазар
  • структуриране на доставки на стоки
  • придобиване или продажба на всякакви активи или (част от) предприятие
  • учредяване на холдингова компания
  • предоставяне или получаване на финансиране

Осигуряваме данъчно планиране на местно и международно ниво, съобразно конкретните местни или международни цели на Вашия бизнес или дейност.