При запитване от Ваша страна организираме данъчни обучения, насочени специално към нуждите на дейността и персонала Ви.

Курсове обхващат всички видове данъци и свързани с тях въпроси, с които може да се сблъскате в хода на дейността си като:

  • ДДС структуриране на потоците на покупки и продажби
  • данък при източника и риск от формиране на място на стопанска дейност
  • законосъобразно документиране на сключените от Вас сделки за целите на ДДС и корпоративното облагане
  • документи, които трябва да получите от доставчиците си, за да реализирате правото си на ДДС кредит
  • необходимите документи и действия за минимизиране на риска от солидарна отговорност във връзка с данък при източника, когато сте в позицията на платец на дохода
  • българска и европейска съдебна данъчна практика, свързана с бизнеса Ви.

Актуален списък и дати на обученията, може да видите тук.