Екипът ни оказва съдействие в хода на данъчния процес като предлага разрешения на базата на българските, европейски и международни данъчно законодателство и практика.

Услугите ни покриват всички фази, през които преминава един данъчен процес:

  • осъществяване на ефективна комуникация с органите по приходите по време на ревизията с цел минимизиране на потенциалните данъчни начисления
  • обжалване на ревизионните актове както по административен, така и по съдебен ред
  • обжалване на постановления за налагане на обезпечителни мерки
  • подготовка на необходимите документи за спиране на предварителното изпълнение на начислените публични задължения