През 2017 г. Анелия проведе 15 данъчни обучения, в хода на които представи пред 450 човека актуални теми по ДДС, данък при източника и СИДДО.

Благодарим Ви за гласуваното доверие!

Продължаваме със същия ентусиазъм, а и по-голям, през 2018 г.!

Весели и светли празници!