През втората половина на 2020 г. ще проведем следните данъчни обучения, чийто списък ще бъде актуализиран съответно:

  • на 30.09.2020 г. ще проведем обучение по темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ в гр. София, организирано от БТПП;
  • на 15.10.2020 г. ще проведем обучение по темите: „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, „Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи“, „Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника“, „Третиране на „авторски и лицензионни възнаграждения“ за целите на данъка при източника“ в гр. София, организирано от ТБС Консултинг;
  • на 21.10.2020 г. ще проведем първото по рода си обучение за България по темите: „Място на стопанска дейност и обект за ДДС цели“ в гр. София, организирано от ТБС Консултинг. Лектори: адв. Татарова и адв. Теодосия Кирилова;
  • на 28.10.2020 г. ще проведем първото по рода си обучение за България по темите: „Място на стопанска дейност и обект за ДДС цели“ в гр. София, организирано от БТПП. Лектори: адв. Татарова и адв. Теодосия Кирилова.