С акцизи са облагат:

  • алкохолът и алкохолните продукти
  • тютюневите изделия
  • енергийните продукти и електрическата енергия